Cá tra xuất khẩu vẫn gặp khó

Cá tra xuất khẩu vẫn gặp khó

Thứ Bảy, ngày 24/6/2017

(PL)- Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam.