Trả giá đắt khi báo tin giả cho công an

Trả giá đắt khi báo tin giả cho công an

Thứ Năm, ngày 17/8/2017

(PL)- Hành vi báo tin giả có thể bị xử phạt hành chính đến 5 triệu đồng, thậm chí xử hình sự khi tính chất nghiêm trọng.