Vòng 24 Toyota V-League 2016: Vừa đá vừa ngóng

Vòng 24 Toyota V-League 2016: Vừa đá vừa ngóng

Chủ Nhật, ngày 4/9/2016

(PL)- Ban tổ chức giải quy định bóng lăn cùng lúc 17 giờ nhằm hạn chế nguy cơ tiêu cực cho cuộc đua vô địch diễn ra công bằng trên tinh thần fair play.