Chủ tịch Fidel với mối tình Việt Nam - Cuba

Chủ tịch Fidel với mối tình Việt Nam - Cuba

Thứ Hai, ngày 28/11/2016

(PL)- “Với Việt Nam, chúng tôi hết lòng, kể cả máu mình, nhân dân Cuba cũng sẵn sàng hy sinh…” - Chủ tịch Fidel Castro.