Phía sau tiếng còi của trọng tài ngoại

Phía sau tiếng còi của trọng tài ngoại

Thứ Sáu, ngày 30/5/2014

VPF đã tính chuyện mời trọng tài Nhật sang cầm còi ở V-League là điều tốt một nửa bởi chưa có việc trao đổi trọng tài lẫn nhau như mong muốn.