Ông Đinh La Thăng nói mình không có tội

(PLO)- Ông Thăng nói nếu tòa quy trách nhiệm thì ông xin nhận toàn bộ cả hình sự lẫn dân sự cho cựu phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình.