Trạm cấp nước Đa Phước I đã tính lại tiền nước

Trạm cấp nước Đa Phước I đã tính lại tiền nước

Thứ Ba, ngày 6/6/2017

(PL)- Sáng 5-6, một số hộ dân ở ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết Trạm cấp nước Đa Phước I đã tính lại tiền nước cho các hộ dân theo từng tháng.