Xây thêm đường sắt khổ hẹp: Không ổn

Không ổn cả về pháp lý vì trong quy hoạch yêu cầu từng bước chuyển đổi từ khổ hẹp hiện nay sang khổ tiêu chuẩn và nhiều người còn quan ngại về các điểm hạn chế của đường sắt khổ hẹp.