Phải xử lý nghiêm sai phạm vụ tàu thép hỏng

Phải xử lý nghiêm sai phạm vụ tàu thép hỏng

Thứ Tư, ngày 2/8/2017

(PL)- “Khắc phục ngay sự cố tàu vỏ thép hỏng hóc, đồng thời phải xử lý thật nghiêm các cá nhân, tổ chức có sai phạm trong vụ việc đóng tàu hư hỏng, đóng mới không đảm bảo chất lượng”.