Tàu Mỹ tuần tra gần đá Chữ Thập

Tàu Mỹ tuần tra gần đá Chữ Thập

Thứ Tư, ngày 11/5/2016

(PL)- Trung Quốc vẫn muốn chính phủ mới ở Philippines có biện pháp giảm căng thẳng.