2 chữ ‘hòa’, ‘đồng’ của Bác

2 chữ ‘hòa’, ‘đồng’ của Bác

(PL)- Bác yêu sự vẹn toàn, Bác không chấp nhận sự chia cắt cho nên tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam thật sâu nặng biết bao.