Nghiên cứu tổng thể sụt lún đất ở TP.HCM, Hà Nội

(PL)- “Đến nay chưa có nghiên cứu tổng thể và toàn diện về sụt lún nền đất để xác định cụ thể nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. Vì vậy việc đề xuất xây dựng một đề án nghiên cứu về sụt lún là cần thiết”.