‘Ăn một cái gì nóng’, cả dòng họ sống thọ

‘Ăn một cái gì nóng’, cả dòng họ sống thọ

Chủ Nhật, ngày 13/8/2017

(PL)- 13 anh chị em trong gia đình Donelly sinh sống tại đất nước Bắc Ireland có số tuổi tổng cộng là 1.073 và năm nay họ được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness (ảnh). Người anh cả hiện 93 tuổi, còn người em út cũng đã 72 tuổi.