Cân tĩnh tải trọng xe để đối chiếu với cân động

Cân tĩnh tải trọng xe để đối chiếu với cân động

“Khi có thắc mắc của lái xe và doanh nghiệp vận tải, trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động tiến hành cân tĩnh để khẳng định kết quả cân và sử dụng kết quả cân tĩnh để xử lý vi phạm” - ngày 31-5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến chỉ đạo 63 tỉnh, thành như trên.