Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2020

(PLO)- Chính sách phát triển giáo dục mầm non, quy định về số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng… là những văn bản mới có hiệu lực từ tháng 11-2020.

Người vi phạm, chủ sạp lên tiếng

(PL)- Ngay khi những người vi phạm làm việc với những chủ sạp “quyền lực”, chúng tôi đã chạy xe theo tiếp cận và họ cho hay những người này “làm luật” cho tổ cảnh sát trật tự.

Không cấp sổ đỏ tại địa chỉ có công trình vi phạm

(PLO)- TP.HCM sẽ tạm dừng việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các địa chỉ có công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Đánh giá giá trị của bạn trong công việc

(PLO)-Các doanh nghiệp thành công cần biết tìm ra, sử dụng và giữ chân những người có năng lực bởi đây là yếu tố đem lại giá trị tích cực cho tổ chức và các khách hàng.