Nơi được người dân tìm đến mỗi khi bức xúc

(PL)- Ông cùng những người trong tổ tư vấn cộng đồng tự học luật để tư vấn và hòa giải thành công nhiều ca khó, kể cả những người dân ở các phường khác cũng tìm đến đây.