HIV - không phải dính là chịu chết

HIV - không phải dính là chịu chết

Thứ Năm, ngày 1/12/2016

(PL)- Chấp nhận căn bệnh thế kỷ HIV, họ giúp những người đồng cảnh tìm lại hy vọng như cách chính mình đã từng vượt qua.