Xử đại án 9.000 tỉ đồng: Trần Ngọc Bích bị ‘vặn’ tại tòa

Xử đại án 9.000 tỉ đồng: Trần Ngọc Bích bị ‘vặn’ tại tòa

Thứ Năm, ngày 28/7/2016

(PL)- Số tiền hàng ngàn tỉ đồng được đưa vào, rút ra một cách dễ dàng giờ trở thành mối tranh chấp giữa VNCB và Tân Hiệp Phát tại tòa.