Bị hủy án vì xử vắng mặt bị hại

Bị hủy án vì xử vắng mặt bị hại

Thứ Bảy, ngày 19/12/2015

(PL)- Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm người chủ mưu. Khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì người bị hại phải có mặt.