Đề nghị xóa gần 2.000 giấy phép con để dẹp nhũng nhiễu

Đề nghị xóa gần 2.000 giấy phép con để dẹp nhũng nhiễu

Thứ Tư, ngày 23/8/2017

(PL)- Ngày 22-8, Chính phủ họp chuyên đề pháp luật dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một trong chín nội dung quan trọng là rà soát các điều kiện kinh doanh (ĐKKD).