Nhà của Formosa, mình muốn vào thì phải thông báo chứ

Nhà của Formosa, mình muốn vào thì phải thông báo chứ

Thứ Tư, ngày 27/4/2016

(PL)- Theo thông tin chúng tôi thu thập được, trong ba tháng đầu năm 2016, Công ty Formosa đã xả hơn 930.000 m3 nước thải ra biển.