Sa thải nữ giám đốc mang thai, công ty bị kiện

Sa thải nữ giám đốc mang thai, công ty bị kiện

Thứ Ba, ngày 12/6/2018

(PL)- Theo đại diện VKS, BLLĐ quy định rất rõ là không được xử lý kỷ luật lao động đối với phụ nữ đang mang thai nên việc công ty tiến hành họp kỷ luật sa thải bà T. là trái luật.

Trường hợp áp dụng hình thức sa thải người lao động

Trường hợp áp dụng hình thức sa thải người lao động

Thứ Ba, ngày 21/3/2017

(PLO)- Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Vi phạm nội quy lao động, có bị trừ lương?

Vi phạm nội quy lao động, có bị trừ lương?

Thứ Năm, ngày 28/4/2016

(PLO)- Ba hình thức xử lý kỷ luật lao động là khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức, sa thải. 

Trường hợp không xử lý kỷ luật đối với người lao động

Trường hợp không xử lý kỷ luật đối với người lao động

Thứ Hai, ngày 7/9/2015

(PLO)-Theo quy định tại nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người lao động

Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người lao động

Thứ Hai, ngày 19/1/2015

(PLO)-Chính phủ vừa ban hành nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2015.