TP.HCM: Tạm dừng các dự án BT đang đàm phán

TP.HCM: Tạm dừng các dự án BT đang đàm phán

Thứ Ba, ngày 31/10/2017

(PL)- TP.HCM không phải là đất sống cho những doanh nghiệp thiếu đạo đức kinh doanh, làm ăn gian dối.