Dân tố công an huyện ‘ngâm án’

Dân tố công an huyện ‘ngâm án’

Thứ Sáu, ngày 15/7/2016

(PL)- Giám đốc Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm tra, xem xét, làm rõ, báo cáo về hai vụ cố ý gây thương tích mà người dân khiếu nại gay gắt, dai dẳng...