Không nhà, thiếu bảo lãnh: ‘Tắc’ CMND, hộ khẩu

Không nhà, thiếu bảo lãnh: ‘Tắc’ CMND, hộ khẩu

Thứ Bảy, ngày 11/6/2016

(PL)- Nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt: Không nhà, không được bảo lãnh nhập hộ khẩu, vướng quy định chung nên không thể có chứng minh nhân dân, hộ khẩu.