Làm thuê nuôi cháu

Bán tất cả vườn tược chữa bệnh cho con dâu, bà còn làm thuê đủ việc từ hái tiêu, lượm điều đến giúp việc nhà để kiếm tiền nuôi ba đứa cháu.