Nhà khoa học Mỹ nói về chuyện tiền và nghiên cứu

Nhà khoa học Mỹ nói về chuyện tiền và nghiên cứu

Thứ Ba, ngày 8/12/2015

(PL)- Sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng Kansas (Mỹ), từ sự tò mò quanh câu hỏi khói từ đâu tới mà cô bé Geraldine Lee Richmond đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà khoa học sau này.