Đường tắt đi tới trái tim phụ nữ

Đường tắt đi tới trái tim phụ nữ

Thứ Năm, ngày 13/8/2015

(PLO) - Đường đi tới trái tim đàn ông là qua dạ dày – đó là một câu nói quen thuộc của mọi người. Nhưng theo một nghiên cứu mới nhất, điều này cũng tương tự ở phụ nữ.