Nữ dân phòng ai cũng nể

(PL)- Có những băng nhóm đòi thanh toán nhau, công an còn đang tìm cách giải quyết, chị Ba ra tay là mọi việc êm.