Đuốc SEA Games chưa cháy, Malaysia đã ngại chủ nhà ăn gian

Đuốc SEA Games chưa cháy, Malaysia đã ngại chủ nhà ăn gian

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

(PLO)- SEA Games 30 chưa khai mạc, hoài nghi đã đến...