Bộ tư lệnh Cảnh sát biển nhận huân chương Quân công

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển nhận huân chương Quân công

(PL)- “Lực lượng Cảnh sát biển (CSB) cần đổi mới toàn diện, nâng cao chất l­ượng bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện chiến đấu; chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng CSB Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…”.