Ngọc Trinh, Ngọc Đãng có cứu được nhau?

(PL)- Đừng nên tin Vòng eo 56 là đời thực của Ngọc Trinh bởi phim là phim, đời là đời; phim có giá, có kinh phí rõ ràng còn cuộc đời ai biết được giá ra sao.