Thủ tướng đồng ý đầu tư nút giao thông Túy Loan

Thủ tướng đồng ý đầu tư nút giao thông Túy Loan

Thứ Sáu, ngày 2/2/2018

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc đầu tư nút giao thông Túy Loan - dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trên cơ sở xét đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính.