Tia hy vọng mới trong ngăn ngừa và điều trị COVID-19

(PL)- Phát triển vaccine và kháng thể ngừa virus gây dịch COVID-19 đang là ưu tiên hàng đầu của các công ty và viện nghiên cứu trên thế giới. Với càng nhiều đột phá trong kỹ thuật y sinh, ngày con người khống chế được dịch bệnh không còn xa.

Tinh gọn, tinh giản, lực cản ở đâu?

(PL)- Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã coi “tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế” là một trong những ưu tiên hàng đầu.