Chiều 28-11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh NH nước ngoài kể từ ngày 1-1-2019 cho NH TMCP Quốc tế (VIB) và NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). 

2 ngân hàng đạt chuẩn khắt khe Basel II đầu tiên ở Việt Nam - ảnh 1
Lễ trao quyết định chuẩn mực an toàn vốn heo chuẩn mực Basel II cho hai NH VIB và Vietcombank.

Theo đó, VIB chính thức trở thành NH thương mại cổ phần tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đủ điều kiện áp dụng tỉ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II cho thấy VIB có đủ khả năng hoạt động an toàn theo thông lệ tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới để phòng ngừa các rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động có thể xảy ra.

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB, chia sẻ để được NHNN chấp thuận cho NH áp dụng sớm Basel II theo Thông tư 41, NH phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn nhằm đảm bảo NH quản trị và tính toán tỉ lệ an toàn vốn theo như quy định.

Kết quả triển khai thành công Basel II đã giúp VIB đưa ra các chiến lược kinh doanh và hoạch định tốt chính sách khách hàng, sản phẩm, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro.

Còn lãnh đạo NH Vietcombank cho biết để hiện thực hóa mục tiêu là NH quản trị rủi ro tốt nhất, từ năm 2014 Hội đồng quản trị Vietcombank đã chỉ đạo triển khai dự án phân tích chênh lệch giữa yêu cầu của Basel II với hiện trạng Vietcombank.

Trên cơ sở đó đưa ra lộ trình thực hiện Basel II với tổng cộng 82 sáng kiến nhằm đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn vào năm 2018 và  đáp ứng phương pháp nâng cao vào năm 2019.

Trong đó, về cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro, NH đã kiện toàn mô hình tổ chức và quản trị rủi ro. Hệ thống các mô hình lượng hóa rủi ro với tỉ lệ bao phủ gần như toàn bộ danh mục của NH đã hoàn tất xây dựng. Dữ liệu phục vụ cho chương trình tính tỉ lệ an toàn vốn và thông tin quản lý đã được đảm bảo đầy đủ...

Như vậy, tính đến nay mới chỉ có VIB và Vietcombank là NH thương mại cổ phần đầu tiên trong danh sách 10 NH tham gia thí điểm thực hiện thành công, sớm hơn một năm so với ngày hiệu lực của Thông tư 41.

Tại Việt Nam, lộ trình áp dụng Basel II được NHNN đưa ra gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là thí điểm áp dụng tại 10 NH (từ tháng 2-2016) gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank. Giai đoạn 2 là các NH thương mại có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó có ít nhất 12-15 NH áp dụng thành công toàn bộ tiêu chuẩn chuẩn mực này.