2 ngày, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 27.000 tỉ đồng
Trạng thái dư thừa vốn VND tạm thời đã khiến Ngân hàng Nhà nước liên tục chào thầu tín phiếu với quy mô lớn...

Trong phiên giao dịch ngày 16-9, thị trường ghi nhận Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tín phiếu trở lại. Đến ngày 17-9, phía nhà điều hành tiếp tục chào thầu với quy mô lớn.

Cụ thể, trong phiên ngày 17-9, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 15.000 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn bảy ngày. Đáng chú ý, khi lãi suất tín phiếu chính thức bị giảm từ 2,75%/năm xuống còn 2,5%/năm, khối lượng chào thầu vẫn được các tổ chức tín dụng hấp thụ gần như toàn bộ.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 15.000 tỉ đồng từ thị trường. Lũy kế trong hai phiên đầu tuần, lượng hút ròng từ phía nhà điều hành lên tới 27.000 tỉ đồng, tương đương khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Qua hoạt động liên tiếp hút tiền vào với quy mô lớn nói trên, có thể nhận thấy nguồn vốn VND và thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng đang có biểu hiện dư thừa tạm thời.

Tại kênh cầm cố, mặc dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn bảy ngày, lãi suất 4,50% nhưng không có khối lượng trúng thầu.

Cũng phản ánh dấu hiệu dòng tiền VND dồi dào, trên kênh liên ngân hàng, chênh lệch lãi suất VND với USD đã co hẹp hẳn. Trong đó, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm mạnh 0,11-0,15 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Giao dịch tại: Qua đêm 2,54%, một tuần 2,68%, một tuần 2,94% và một tháng 3,36%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01-0,03 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn. Giao dịch tại: Qua đêm 2,31%, một tuần 2,39%, hai tuần 2,49%, một tháng 2,61%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm ở các kỳ hạn ba năm và năm năm, trong khi tăng ở các kỳ hạn dài hơn. Giao dịch tại: Ba năm 2,84%, năm năm 2,98%, bảy năm 3,60%, 10 năm 4,0%, 15 năm 4,27%.

Tại thị trường ngoại tệ phiên trong phiên, tỉ giá trung tâm ở mức 23.135 VND/USD, tăng trở lại 5 đồng so với phiên đầu tuần. Tỉ giá liên ngân hàng chốt phiên ở mức 23.230 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên 16-9. Tỉ giá trên thị trường tự do cũng tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 23.200-23.230 VND/USD.


Nguồn: VnEconomy