ABIC 10 năm sứ mệnh phục vụ khách hàng
 (PLO) - ABIC đã tìm hướng đi riêng cho mình bằng cách xây dựng mô hình kênh phân phối liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm.

ABIC 10 năm sứ mệnh phục vụ khách hàng - ảnh 1
 Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

Sau 10 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đã trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu trong lĩnh vực triển khai kênh phân phối Bancassurance tại Việt Nam, chính thức gia nhập Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả mà chưa một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nào tại Việt Nam đạt được từ trước tới nay.

Thành công từ sự khác biệt

Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam khủng hoảng, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng ABIC đã không hoạch định chiến lược phát triển theo cách truyền thống như các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn làm mà tìm hướng đi riêng cho mình bằng cách xây dựng mô hình kênh phân phối liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance). 

Tại thời điểm đó, mô hình Bancassurance còn tương đối mơ hồ với đại bộ phận cán bộ, nhân viên bảo hiểm và ngân hàng. Ngoài ra, đối tượng khách hàng mục tiêu của kênh Bancassurance thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn do tập quán, văn hóa, điều kiện sống… chưa có thói quen tham gia bảo hiểm. Giai đoạn đầu mới triển khai, ban lãnh đạo, các cán bộ tín dụng của Agribank cùng ABIC phải xuống tận địa bàn tư vấn, giải thích với người dân về quyền và lợi ích của các sản phẩm bảo hiểm, tổ chức các buổi tọa đàm với chính quyền, các tổ hội tại địa phương để từ đó nhận được sự đồng thuận và vận động người dân tham gia bảo hiểm.

Kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược, ABIC từng bước chứng minh lợi ích của bảo hiểm đối với Ngân hàng - Khách hàng. Thông qua việc bán chéo sản phẩm ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng thu dịch vụ và giảm thiểu rủi ro đối với nguồn vốn cho vay, khách hàng nhận được nhiều tiện ích khi được sử dụng dịch vụ một cửa, an tâm sản xuất kinh doanh khi có ABIC đồng hành, chia sẻ những rủi ro trong suốt thời gian vay vốn.

Qua 10 năm nỗ lực phấn đấu, ABIC đã xây dựng và phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, liên tiếp có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc. Đến nay, ABIC đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, ABIC đã phối hợp với Agribank thiết lập mạng lưới bán hàng bao phủ với 1.131 điểm bán hàng là các PGD/Chi nhánh Agribank trên 703 huyện/thị xã tại 64 tỉnh thành phố. Hơn 18.000 đại lý viên là cán bộ Agribank trực tiếp tham gia vào hoạt động của kênh phân phối Bancassurance.

Công ty đã xây dựng được một đội ngũ đại lý bảo hiểm đông đảo và chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam với gần 20.000 đại lý viên là cán bộ thuộc hệ thống Agribank trên toàn quốc. Hàng năm, thông qua hệ thống Tổng đại lý Agribank, ABIC đã cung cấp sản phẩm bảo hiểm đến 1,8 triệu lượt khách hàng là các hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

Năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho ABIC “Đã có nhiều thành tích và đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển thịtrường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017”.

Thương hiệu bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam

ABIC đã khẳng định sự thành công thông qua kết quả hoạt động. ABIC đã đem lại lợi ích nhiều mặt cho cả ba chủ thể trong mối quan hệ tương sinh Ngân hàng - Bảo hiểm - Khách hàng, góp phần giữ vững và phát huy vị thế, vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường Tài chính - Tiền tệ tại khu vực Nông nghiệp - Nông thôn của Agribank.

Việc triển khai hoạt động kinh doanh thông qua mô hình kênh phân phối Bancassurance của ABIC đã đạt được những thành công nhất định.

Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức mà ABIC phải đối diện và tìm kiếm những giải pháp phù hợp. Đó là xây dựng các sản phẩm bảo hiểm tích hợp sâu rộng với các sản phẩm của ngân hàng trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của các bên. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh doanh nghiệp và lợi ích sản phẩm…  

VIẾT CHUNG