Cụ thể, lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý I-2020 của NCB đều tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ các nguồn thu nhập/lãi thuần tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thu nhập lãi thuần tăng 35,7%, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 50% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; lãi thuần từ đầu tư chứng khoán gấp 2,77 lần so với cùng kỳ; tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm 2019.

Ba tháng đầu năm 2020: NCB tiếp tục phát triển ổn định - ảnh 1Lợi nhuận trước và sau thuế của NCB tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Trong quý I-2020, cho vay khách hàng của NCB đạt 37.807 tỉ đồng; huy động tiền gửi đạt 60.547 tỉ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm 2020; tổng tài sản trong quý I đạt 70.458 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019 do NCB tái cơ cấu lại danh mục tài sản. Tỉ lệ nợ xấu của NCB ở mức 2,2%, nhờ ngân hàng tái cơ cấu danh mục cho vay, tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng. Trong ba tháng đầu năm 2020, áp dụng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, NCB cũng đã đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp.

Không chỉ có những biện pháp hỗ trợ thiết thực với doanh nghiệp, NCB còn đẩy mạnh các hoạt động ngân hàng trực tuyến như: Miễn phí giao dịch qua ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking); cộng lãi suất tiết kiệm tiền gửi online nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch thuận tiện hơn và tránh được tiếp xúc đông người, giảm ảnh hưởng lây nhiễm dịch bệnh.

Trong năm 2020, NCB sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Ngân hàng Nhà nước triển khai và áp dụng Basel II.