Bầu Đức chi gần 3.000 tỉ đồng mua lại nợ của mình
(PLO)- Hai công ty của Bầu Đức là Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa liên tiếp mua lại trái phiếu phát hành cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).
Theo đó, HNG chi hơn 1.411 tỉ đồng mua lại toàn bộ trái phiếu còn lại của trái phiếu không chuyển đổi bằng Việt Nam đồng, có tổng mệnh giá 1.700 tỉ đồng đã phát hành vào năm 2015, thời gian đáo hạn là tháng 12-2021.
Bên cạnh đó, HNG cũng chi 315 tỉ đồng, mua lại số trái phiếu còn lại của gói trái phiếu có tổng mệnh giá 457 tỉ đồng được phát hành năm 2016, đáo hạn vào tháng 12-2020.
Với HAG, công ty đã chi hơn 1.008 tỉ đồng để mua lại tổng giá trị trái phiếu có mệnh giá là 991 tỉ đồng, đáo hạn vào tháng 12-2021. Đồng thời, HAG cũng chi hơn 140 tỉ đồng mua lại trái phiếu có mệnh giá 194 tỉ đồng, được phát hành tháng 12-2016 và đáo hạn vào tháng 12-2020.
PHƯƠNG MINH