Ngày 16-3, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã lên tiếng về một số kết quả kiểm toán tại công ty năm 2016 do Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016; việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỉ đồng.

Sabeco cho biết đây là những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4-2008, Sabeco đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017….

Đối với một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm đều đã được Sabeco công bố thông tin trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco, trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007-2015 đã tạm nộp.

Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông, những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ý kiến, Sabeco đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.

Bia Sài Gòn nói gì về vụ nợ hơn 2.400 tỉ đồng? - ảnh 1
Người tiêu dùng mua bia ở siêu thị

"Với tinh thần cầu thị và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Sabeco đang triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước một số vấn đề mà Kết luận đã nêu", Sabeco nêu rõ.

Song song đó, Sabeco tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007-2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31-12-2016.

Sabeco cho biết từ ngày 18-12-2017, Bộ Công Thương đã thực hiện chuyển nhượng thành công 53,59% cổ phần của Sabeco dưới hình thức đấu giá công khai cho Công ty TNHH Vietnam Beverage. Sau khi chuyển nhượng, Bộ Công Tthương chỉ còn chiếm giữ 36,02% cổ phần tại Sabeco.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận kiểm toán tại Sabeco với những nội dung liên quan đến chi tiền thưởng vượt khung quy định 12,7 tỉ đồng, lợi nhuận chưa phân phối, dự phòng tổn thất đầu tư ngoài ngành, …Kiểm toán nhà nước đề nghị Bộ công thương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu tại 10 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ…

Mới đây KTNN đã gửi thông báo cho bộ trưởng Bộ Công Thương và bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, KTNN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước.

Bộ phận đại diện vốn tại Sabeco cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm về việc không đề xuất phương án phân phối tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016. Theo KTNN, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc chi tiền thưởng cho người quản lý của Sabeco bao gồm chủ tịch và thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và Kkế toán trưởng là hơn 15 tỉ đồng, tương đương với 20,3 tháng lương bình quân của quản lý. Mức thưởng trên trái với quy định tại Nghị định 71/2013 là 1,5 tháng lương thực hiện.

Thậm chí mức chi thưởng này cũng cao hơn so với mức khen thưởng ba tháng lương cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận.

Theo KTNN, Sabeco đã chi thưởng vượt mức tới 12,793 tỉ đồng. 

Chiều 16-3, Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, Bộ Công Thương sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng.