Mới đây, ngày 25-4, Tòa án Nhân dân Đống Đa đã chính thức ban hành quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời "Buộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex (VCG) tạm dừng thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11-1-2019".
Điều này đồng nghĩa với việc quyền và nghĩa vụ của các thành viên HĐQT của Vinaconex được khôi phục lại như cũ.
Trước đó, ngày 27-3, Vinaconex đã nhận được đồng thời hai văn bản của Tòa án Đống Đa, gồm: "Yêu cầu hủy bỏ quyết định ĐHCĐ ngày 11-1-2019 của Vinaconex" theo đơn yêu cầu của Công ty TNHH BĐS Cường Vũ, Công ty TNHH Đầu tư Star Invest, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà.
Và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Vinaconex dừng thực hiện nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 11-1-2019.
Kể từ ngày tòa ra quyết định phủ quyết nghị quyết mới theo đơn kiện, toàn bộ hoạt động của Vinaconex bị đóng băng. Từ đó dẫn đến hậu quả là công ty này không thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên như kế hoạch đặt ra.
Sau khi có động thái tòa hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì cổ phiếu Vinaconex đã quay đầu tăng trở lại sau thời gian dài giảm điểm.