Theo đó, toàn bộ năm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn đương nhiệm đều bị miễn nhiệm các chức vụ thành viên HĐQT. Đồng thời, đại hội đề cử năm người mới vào HĐQT và ban kiểm soát.

Cũng tại đại hội, ông Lê Hồng Thái, người giữ vị trí chủ tịch HĐQT cũng bị miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Người lên giữ vị trí Tổng giám đốc là ông Phan Tuấn Linh. Người của Vinalines về giữ vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Anh Tuấn, hiện đang giữ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Ông Lê Hồng Thái, nguyên Tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn phát biểu tại đại hội sau khi được miễn nhiệm: “Cảm giác của tôi là nhẹ nhàng, thanh thản trước những thành quả đã đạt được. Sự nổ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên Cảng trong 5 năm qua, bằng sự gắn bó, cống hiến đã tạo ra bước phát triển về mọi mặt của Cảng Quy Nhơn. Tôi xin chúc Tổng công ty Hàng hải VN với năng lực sẵn có trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục tạo môi trường làm việc thuận lợi, công khai, minh bạch để đưa Cảng Quy Nhơn phát triển hơn nữa.”.

Trước đó ngày 27-5, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành đã chuyển nhượng lại hơn 30,3 triệu cổ phần Cảng Quy Nhơn (tương đương 75,01% vốn điều lệ) cho Vinalines.

Tuy nhiên, dấu ấn nhà đầu tư này để lại khá tích cực trên bảng kết quả kinh doanh. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Cảng Quy Nhơn đạt các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông giao. Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 8.316.499 tấn, tăng 16% so với năm 2017 và tăng 8% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 728.298 triệu đồng, tăng 28,3% so với năm 2017 và đạt 115% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

Lợi nhuận trước thuế đạt 120.138 triệu đồng, tăng 28% so với năm 2017 và đạt 109,2% kế hoạch được giao. Tổng tài sản tại thời điểm 31-12-2018 là 646.757 triệu đồng, tăng 72.483 triệu đồng so với thời điểm đầu năm.