Sáng 26-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thông qua hàng loạt phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch kinh doanh, các hoạt động đầu tư 2019.

Mặc dù cổ đông nào cũng khẳng định Sacombank trong vài năm trở lại đây đã khá hơn, nhưng vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm nhất là tại sao ngân hàng đã bắt đầu làm ăn có lãi nhưng tại sao năm nay HĐQT vẫn tiếp tục không đả động gì đến việc chia cổ tức, cho dù là cổ tức “an ủi” cũng được.

Cổ đông Lê Thị Kim Cúc đã gắn bó với Sacombank gần 25 năm, hiện sở hữu khoảng 1 triệu cổ phiếu cho rằng: Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua những bức xúc trong quá khứ, cũng không muốn nhắc lại những nỗi buồn mà chúng tôi đã phải chịu. Nhưng chúng tôi muốn hỏi là trong năm nay liệu Sacombank có chia cổ tức “an ủi” cho cổ đông không, để cầm cự sống sót qua giai đoạn chờ ngày ngân hàng được rạng rỡ. Hoặc nếu năm nay không chia thì khi nào sẽ chia cổ tức để cổ đông có được niềm tin vào niềm vui và hạnh phúc?

Trả lời câu hỏi này, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng: Tôi là cổ đông lớn nhất của Sacombank nên tôi cũng mong muốn được chia cổ tức lắm chứ. Nhưng do Sacombank đang là ngân hàng tái cơ cấu, nên mọi hoạt động đều phải được giám sát, mọi vấn đề đều phải trình lên NHNN. Chính vì đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên theo quy định NHNN không được chia cổ tức.

Quỹ tích lũy cổ tức của Sacombank đến nay còn 2.700 tỷ đồng và Sacombank cũng đã nỗ lực trong việc trình xin NHNN để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, điều này đang chờ ý kiến của NHNN.

Trong kế hoạch lúc đầu, Sacombank dự kiến trình cổ đông về việc trích 20% lợi nhuận vượt 2019 để thưởng cho cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, Sacombank đã không đưa ra trình Đại hội nội dung này.

Trước đây HĐQT của Sacombank có 11 thành viên thì hiện nay chỉ có 10 người nhưng xử lý khối lượng công việc phức tạp hơn trước rất nhiều. Đối với thù lao HĐQT, năm rồi trích 2% trên tổng lợi nhuận, nhưng thực tế 2018 chúng tôi cũng chưa sử dụng hết vẫn trả lại cho các cổ đông. Còn năm 2019, cũng chỉ mới xin thông qua tờ trình, chưa nhiều khả năng cũng sẽ không sử dụng hết bởi chế độ chi, mức chi cũng chỉ giống như 2018 nên chắc chắn sẽ dôi dư và trả lại các cổ đông.

Hiện nay, Sacombank đang trong giai đoạn kiện toàn để trong năm 2019 sẽ ổn định và 2020 sẽ có cơ hội tăng tốc và sớm lấy lại vị thế của mình.

Đối với vấn đề xử lý nợ xấu, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho biết công việc xử lý tại Sacombank còn nhiều và quá trình xử lý nợ xấu vẫn khó khăn. Sau 2 năm tái cơ cấu, Sacombank đã xử lý nợ xấu còn khoảng 2,1% so với nợ nội bảng, còn trên thực tế nợ xấu cộng với nợ đã bán cho VAMC thì chúng tôi vẫn còn trên 15%. Mỗi năm, Sacombank đều đặt ra mục tiêu là phải rốt ráo xử lý nợ xấu.

"Như năm 2017, đặt ra mục tiêu giảm được 20.000 tỷ đồng nợ xấu thì kết quả đã hoàn tất 19.000 tỷ đồng. Năm 2018, Sacombank đặt ra mục tiêu là giảm thêm 10.00-15.000 tỷ đồng thì cũng đã hoàn tất được 13.000 tỷ đồng. Còn năm nay, chúng tôi đặt ra mục tiêu là kéo tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 2%, và tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu với mục tiêu tối thiểu cũng phải xử lý được 10.000 -15.000 tỷ đồng nợ xấu, và chỉ riêng trong quý 1 thì ngân hàng đã đạt được trên 5.000 tỷ đồng", bà Diễm cho biết.

Về đấu giá tài sản của Sacombank luôn được đấu giá công khai và từ khi về Sacomabank đến nay, ông Minh cho biết, chưa mua một tài sản đấu giá nào của ngân hàng bán ra.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank là 2.247 tỷ đồng, vượt 22,3% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, mức tăng trưởng tín dụng được kiểm soát trong biên độ cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhưng cơ cấu tín dụng đã được điều chỉnh theo hướng tăng cho vay phân tán nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%, trong đó cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.