Cổ phiếu công ty con của Thế Giới Di Động bị cảnh cáo
(PLO)- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu TAG của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh vào danh sách bị cảnh cáo

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm. Theo đó doanh thu thuần đạt 37.080 tỉ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ; doanh thu online đạt 4.578 tỉ đồng, tăng 110%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.289 tỉ đồng, tăng 44%.

Nhóm doanh thu sản phẩm diện thoại di động, điện tử, điện lạnh và gia dụng đều tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ. Đặc biệt doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, tương đương 1.200 tỉ đồng.

Đồng thời chuỗi cửa hàng BigPhone tại Campuchia đạt doanh thu 25 tỉ đồng sau 5 tháng đầu năm 2018.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã chứng khóa TAG), nơi mà Thế Giới Di Động cho biết đang sở hữu 99,27% vốn điều lệ đang gặp khó khăn.

Cụ thể theo báo cáo tài chính tại ngày 31/3/2018 của Trần Anh, doanh thu thuần đạt 3.515 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Khoản tiền này không đủ bù đắp cho giá vốn hàng bán, cũng như các loại chi phí khiến công ty ghi lỗ ròng 62,9 tỉ đồng. Điều này dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ lỗ 53,7 tỉ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu TAG vào danh sách bị cảnh cáo.  Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tại ngày 31/3/2018 của Công ty là số âm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/6/2018.

PHƯƠNG MINH