Công ty của bầu Đức không còn nợ trái phiếu
(PLO)- Với khoản thanh toán trái phiếu trước hạn 240 tỉ đồng thì bảng cân đối kế toán của Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) đã sạch nợ trái phiếu.

 

Đúng vào thời điểm cuối năm 2019, HNG thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) đã mua lại trước hạn 240 trái phiếu với tổng giá trị 240 tỉ đồng từ việc phát hành cho Ngân hàng thương mại Quốc Dân.

Trước đó, HNG cũng đã mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị hơn 2.694 tỉ đồng phát hành cho Ngân hàng VPBank.

Trong năm qua, HNG cũng đã chuyển đổi hơn 2.000 tỉ trái phiếu phát hành cho Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) sang 222 triệu cổ phiếu.

Như vậy, trên báo cáo tài chính, HNG hầu như không còn khoản nợ trái phiếu nào. Tính chung, năm 2019, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty nông nghiệp HAGL Agrico chi tổng cộng hơn 3.000 tỉ đồng tất toán trước hạn nhiều lô trái phiếu để cơ cấu lại dư nợ.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh doanh theo báo cáo tài chính quý 3-2019 vừa phát hành cho thấy HNG đang lỗ và các khoản nợ tài chính khác vẫn còn lớn.  

PHƯƠNG MINH