Đáng chú ý, ứng viên được đề cử vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1976, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và bất động sản.

Ông Thanh đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam như Phó Tổng giám đốc Sacombank, Phó Tổng giám đốc Techcombank, Tổng giám đốc Vietbank và gần đây nhất là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Lâm.

Cựu lãnh đạo cấp cao nhiều ngân hàng đầu quân công ty địa ốc - ảnh 1
Ông Nguyễn Đăng Thanh đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam. 

Công ty cũng dự kiến giảm nhân sự HĐQT từ 6 xuống còn 5 thành viên. Nếu được thông qua, cơ cấu HĐQT TTC Land sẽ gồm 5 thành viên là ông Nguyễn Đăng Thanh - Chủ tịch, ông Lâm Minh Châu - Thành viên, ông Bùi Tiến Thắng - Thành viên kiêm Tổng giám đốc, trong đó có 2 Thành viên độc lập là bà Trần Yến Duyên và bà Trần Thiện Thanh Thùy.

Năm 2019, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.969 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 6% so với 2018. Với chỉ tiêu trên, công ty đề xuất mức cổ tức 7-8%, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy thuộc vào tình hình hiện thực hóa chiến lược của công ty từng thời điểm.