Theo đó, Hội đồng quản trị Vietcombank bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Khối Bán buôn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 1-4-2019.

Bổ nhiệm ông Đặng Hoài Đức, Giám đốc Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 1-4-2019.

Bổ nhiệm lại ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Cùng ngày, Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn và các quyết định nhân sự tại Trụ sở chính.

Theo đó, Hội đồng quản trị Vietcombank quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn kể từ ngày 1-4-2019. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Văn phòng Đảng Đoàn TSC giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt TSC kể từ ngày 1-4-2019; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Nghĩa, Phó Trưởng phòng Văn phòng Đảng Đoàn TSC giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng TSC kể từ ngày 1-4-2019; điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự TSC kể từ ngày 1-4-2019…

Vietcombank cũng quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 1-4-2019; điều động và bổ nhiệm ông Trương Anh Tuấn, Giám đốc Vietcombank Gia Lai giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng kể từ ngày 1-4-2019.