Cuộc thi này được phát động ở cấp cơ sở từ tháng 03-2018. Qua quá trình đánh giá, sàng lọc từ hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ sở, 266 sáng kiến cấp toàn hệ thống đã được tiếp tục đưa qua 05 Hội đồng chuyên môn để lựa chọn các sáng kiến vào Vòng chung kết và cuối cùng 20 sáng kiến tiêu biểu nhất đã được Hội đồng Giám khảo và Hội đồng KH&CN Vietcombank lựa chọn để tham dự Vòng thi chung khảo.

Cuộc thi cũng đã khơi dậy được trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của người lao động trong hệ thống, qua đó đã lựa chọn được những đề tài, công trình, ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có chất lượng cao để triển khai ứng dụng hoặc tiếp tục nghiên cứu sâu để áp dụng, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực, mọi vị trí công tác trong hệ thống Vietcombank.

Qua một ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, các tác giả/nhóm tác giả và hội đồng giám khảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Vòng Chung khảo Cuộc thi “Đổi mới - Sáng tạo để Phát triển và Hội nhập”, lựa chọn được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Trong đó giải Nhất đã thuộc về đội thi đến từ Trung tâm thanh toán - Trụ sở chính với sáng kiến “VCB-EasyBanking, số hóa không gian và thời gian giao dịch”.

 Đổi mới - Sáng tạo để phát triển và hội nhập - ảnh 1Đêm trao giải Cuộc thi “Đổi mới -  Sáng tạo để phát triển và hội nhập

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định: “Chưa có cuộc thi nào cấp hệ thống Vietcombank có quy mô và chất lượng như cuộc thi này. Hội đồng giám khảo đã làm việc hết sức công tâm và hết mình để lựa chọn được những đề tài, công trình dự thi tốt nhất, những bài dự thi hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh”.

Chủ tịch HĐQT cũng giao nhiệm vụ cho Hội đồng KH&CN Vietcombank tổng kết, tuyên dương những tập thể, cá nhân đã có những cống hiến và đạt giải tại cuộc thi này; tiếp tục triển khai thêm những sân chơi bổ ích, trí tuệ để cho người lao động trong toàn hệ thống có cơ hội phát huy trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của cán bộ Vietcombank. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực, mọi vị trí công tác trong hệ thống Vietcombank, xây dựng Vietcombank phát triển lớn mạnh.

Tại lễ tổng kết, các đại biểu đã cùng nhau thực hiện nghi thức thể hiện cam kết tiếp tục nghiên cứu để đưa các sáng kiến năm 2018 vào ứng dụng thực tiễn và phát động phong trào nghiên cứu đổi mới sáng tạo năm 2019.

Cuộc thi tuy đã hoàn thành nhưng tinh thần "Tư duy Đổi mới - Sáng tạo" của nó sẽ được lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống, và trở thành nét văn hóa của Vietcombank: Sẵn sàng đổi mới để trở thành một ngân hàng hiện đại, có vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng:

−       3 giải tập thể: mỗi giải giá trị 50.000.000 VNĐ được trao cho các đơn vị:

-  Đơn vị có nhiều bài dự thi nhất

-  Đơn vị có tỷ lệ bài dự thi/Số lượng nhân sự cao nhất

-   Đơn vị có số bài dự thi vòng chung khảo nhiều nhất

−       Giải cho tác giả sáng kiến (cá nhân/nhóm cá nhân): Giá trị giải thưởng được Chủ tịch Hội đồng KH&CN xét duyệt tương ứng mức thù lao cho các sáng kiến. Cụ thể:

-   01 Giải Nhất sẽ được trao giá trị tương đương mức thù lao sáng kiến là: 200.000.000 VNĐ

-   02 Giải Nhì được trao giá trị tương đương mức thù lao sáng kiến là: 100.000.000 VNĐ/01 giải

-  03 Giải Ba được trao giá trị tương đương mức thù lao sáng kiến là: 50.000.000 VNĐ/01 giải

-   14 Giải Khuyến khích được trao giá trị tương đương mức thù lao sáng kiến là: 30.000.000 VNĐ/01 giải

Ngoài ra, 246 sáng kiến cấp hệ thống không lọt vào vòng chung khảo cũng sẽ nhận được mức thù lao sáng kiến là 10.000.000 VNĐ/sáng kiến.