Theo đó, HDBank sẽ miễn phí chi lương tại quầy cho khách hàng doanh nghiệp. Ưu đãi sẽ được áp dụng một năm tính từ ngày khách hàng doanh nghiệp ký hợp đồng chi lương với HDBank. Cụ thể, sáu tháng đầu khách hàng được miễn phí chi lương tại quầy không điều kiện; sáu tháng sau khách hàng tiếp tục được miễn phí chi lương nếu thỏa điều kiện về số dư bình quân.

Đồng thời với chương trình “Nhận chi lương - Trao tiện ích” HDBank miễn phí phí duy trì tài khoản tiền gửi thanh toán và không yêu cầu số dư duy trì tối thiểu đối với khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán để nhận lương.

Theo chương trình, khách hàng cá nhân sẽ được miễn phí làm thẻ ATM và phí thường niên trong 12 tháng đầu tiên. Song song đó khách hàng cũng được miễn phí dịch vụ vay tín chấp như phí quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán có gắn hạn mức thấu chi, phí cam kết rút vốn, phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi.

Thông tin chi tiết tại website: www.hdbank.com.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 6060.