Phó Thủ tướng đánh giá Việt Nam vẫn là địa chỉ hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế khi việc thu hút, giải ngân vốn FDI vẫn diễn ra rất sôi động, là nền tảng tốt cho M&A. Bên cạnh đó, đầu tư gián tiếp vẫn có mua ròng, không có hiện tượng rút vốn.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ chủ trương tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Trong đó với các ngân hàng thương mại, Chính phủ khuyến khích mua bán, sáp nhập các ngân hàng quy mô nhỏ thành ngân hàng lớn hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ chủ trương hạn chế, không cấp thêm giấy phép thành lập ngân hàng có 100% vốn nước ngoài nhưng khuyến khích các ngân hàng nước ngoài mua các ngân hàng thương mại yếu kém và đang có nhiều ngân hàng nước ngoài quan tâm tới các thương vụ M&A này.

Phó Thủ tướng cũng cho hay Chính phủ cũng tiếp tục cổ phần hóa và thoái vốn tại các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng vào năm 2019, hay BIDV sẽ bán vốn cho nước ngoài và phát hành thêm cổ phần để tăng vốn.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cơ cấu lại hoạt động của gần 40 công ty tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, kể cả bán chuyển nhượng vốn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng đề án cụ thể để trình Thủ tướng quyết định…

“Đối với lĩnh vực tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ kiên trì nhất quán việc thu hẹp diện DN có 100% vốn nhà nước; tiếp tục thoái vốn tại các DNNN đã cổ phần hóa lần đầu và đốc thúc các DN này niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng cường thông tin cho các nhà đầu tư” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.